2022: 

 

Jeres egenbetaling er 2.242 kr. pr. mdr.

(Prisen er 7.950 kr minus tilskuddet på 5.708 kr )

Der kan søges søskendetilskud.

Se evt. jeres hjemkommunens hjemmeside ift. tilskud.

Betaling skal ske til min konto den sidste hverdag i hver måned og betalingerne foregår forud.

Tilskuddet fra kommunen kommer den sidste hverdag i måneden.

I skal selv sørge for en forsikring, der dækker barnet, mens det er hos mig.

Der er en opsigelse på 1 måned til den 1., hvis aftalen ønskes ophørt før tid. Dette gælder både fra forældres og min side.