Kurser:

 

Børnegymnastik 2009

Grunduddannelse 2010

Kommunikation i teams 2010

Planlægning af pædagogisk aktiviteter 2010

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2010

Førstehjælpskursus 2013

Børns sprogtilegnelse i dagplejen 2012-2014

Børnegymnastik ved Claus Højen fra børnegymnastik 2016

Leg med sprog 2016

Førstehjælp i børnehøjde 2017